Från utställningen Wallwork and Layouts i Oceanhallen på Not Quite 2017.